Monthly Archives: July 2015

Kobane calling

Naar aanleiding van een bezoek van de striptekenaar aan ons land, namen wij als Belgisch “solidariteitscomité voor Rojava/Kobane is niet alleen” het initiatief om deze strip te vertalen.

Deze strip biedt ons enerzijds een ludieke manier om de politieke situatie en ideologie in Rojava uit te leggen en anderzijds een middel om inkomsten voor de heropbouw van de regio te generen. In die zin beantwoordt deze strip perfect aan de doelen die wij ons als comité hebben vooropgesteld nl. Rojava ondersteunen door hun politieke ideologie kenbaar te maken en hun levensvatbaarheid vergroten door hen financieel te ondersteunen waar nodig.

De inkomsten van deze verkoop gaan naar humanitaire projecten in de regio. Daarbij is het voor ons belangrijk dat deze projecten inspelen op de lokale noden, verwachtingen en behoeften en dat het ecologisch en duurzaam karakter een belangrijke plaats kent.

Het eerste project dat financieel zal ondersteund worden door het comité is de bouw van een school in Kobane in samenwerking met Comité Shengal vzw. Deze steun weerspiegelt de hoop van het comité in het Rojava van de toekomst. Wij hopen dat kinderen nu en in de toekomst kunnen opgroeien met waarden als democratie, ecologie en emancipatie.

Zie ook …