Monthly Archives: November 2015

PRESS RELEASE Kurdistan National Congress

To The Press and Public

The Turkish state and the AKP government continue to commit military assaults in Kurdistan, cities are being destroyed, and defenceless civilians are being executed. The 12-day military curfew in Silvan left the town in ruins. Homes and businesses were deliberately targeted, burnt down, destroyed and half of the city has become uninhabitable. 15 civilians were killed during the curfew and dozens were left injured. Continue reading PRESS RELEASE Kurdistan National Congress

Appel aux Etats Membres

La perspective d’atteindre une solution pacifique et démocratique à la question kurde en Turquie est menacée. L’escalade de la violence pose des risques sévères à la stabilité de la Turquie comme du Moyen-Orient. Nous savons combien la lutte des Kurdes est un espoir en Syrie et en Irak pour ceux qui recherchent une solution démocratique, laïque, féministe et écologique pour la région dans son ensemble.

La résistance kurde à Kobané, dans laquelle les femmes sont particulièrement impliquées, en est un exemple, comme le sauvetage de dizaines de milliers de Yézidis au Mont Sindjar et la protection des minorités vivant dans la région. Continue reading Appel aux Etats Membres

Oproep aan de Lidstaten

De kans op een vreedzame en democratische oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije ligt onder vuur. Het geweld escaleert en brengt de stabiliteit in Turkije en in het Midden-Oosten in gevaar. We weten dat de strijd van de Koerden zowel in Syrië als in Irak hoop geeft aan iedereen die een democratische, seculaire, feministische en ecologische oplossing wil voor de regio als geheel.
Het Koerdische verzet in Kobanî, waarin vrouwen een belangrijke rol spelen, is daar een voorbeeld van, evenals de redding van tienduizenden Yezidi’s in Sinjar en de bescherming van minderheden in de regio.
Met hun acties hebben de Koerden altijd het voortouw genomen in de vastberaden strijd tegen Daesh en hebben ze alle lokale en internationale krachten gesteund die mee vechten in die strijd. Niemand kan de rol van de PKK en van de Syrische Koerdische organisaties in deze kwestie ontkennen.
Turkije wordt op dit moment geconfronteerd met een uitbarsting van geweld die elke gedachte aan een vredesproces naar de achtergrond dringt en de strijd tegen Daesh ondermijnt. Continue reading Oproep aan de Lidstaten