Oproep aan de Lidstaten

De kans op een vreedzame en democratische oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije ligt onder vuur. Het geweld escaleert en brengt de stabiliteit in Turkije en in het Midden-Oosten in gevaar. We weten dat de strijd van de Koerden zowel in Syrië als in Irak hoop geeft aan iedereen die een democratische, seculaire, feministische en ecologische oplossing wil voor de regio als geheel.
Het Koerdische verzet in Kobanî, waarin vrouwen een belangrijke rol spelen, is daar een voorbeeld van, evenals de redding van tienduizenden Yezidi’s in Sinjar en de bescherming van minderheden in de regio.
Met hun acties hebben de Koerden altijd het voortouw genomen in de vastberaden strijd tegen Daesh en hebben ze alle lokale en internationale krachten gesteund die mee vechten in die strijd. Niemand kan de rol van de PKK en van de Syrische Koerdische organisaties in deze kwestie ontkennen.
Turkije wordt op dit moment geconfronteerd met een uitbarsting van geweld die elke gedachte aan een vredesproces naar de achtergrond dringt en de strijd tegen Daesh ondermijnt.
De Europese Unie, bij monde van de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de Europese Raad heeft net zoals de VN en de VS al opgeroepen tot vrede in Turkije.
De Turkse regering blijft echter de Europese terreurlijst als excuus gebruiken om te stellen dat ze “niet kan samen zitten en onderhandelen met een terroristische organisatie”. De opname van de Koerdische Arbeiderspartij in de terreurlijst is dan ook een obstakel voor vrede, dialoog en onderhandelingen en versterkt de macht van degenen die Turkije willen en ondergraaft de kracht van degenen die vrede wensen.
De opname van de PKK in de terreurlijst heeft ook andere negatieve gevolgen: ze faciliteert schendingen van de mensenrechten en rechtvaardigt onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Als gevolg van de aanmerking van de PKK als terroristische organisatie lopen duizenden mensen in Turkije gevaar en worden zowel binnenlandse als internationale mediaorganisaties in Turkije bedreigd.
Het zijn deze gevaarlijke ontwikkelingen die maken dat de opname van de PKK in de terreurlijst dringend opnieuw bekeken moet worden.
De ondertekenaars, leden van het Europese Parlement, vragen dat de Raad van de Europese Unie deze terreurlijst herziet en de PKK eruit verwijdert.

Voorlopige lijst met ondertekenaars:
ALBIOL GUZMAN Marina, ANDERSON Martina, AUKEN Margrete, BOVÉ José, BOYLAN Lynn, CARTHY Matt, CHOUNTIS Nikolaos, CHRYSOGONOS Kostas, COUSO PERMUY Javier, DE MASI Fabio, DELLI Karima, DURAND Pascal, JOLY Gro Eva, ERNST Cornelia, HADJIGEORGIOU Takis, HAUTALA Heidi, IGLESIAS Pablo, JADOT Yannick, KARI Rina Ronja, KONEČNÁ Kateřina, KUNEVA Kostadinka, LAMBERT Jean, LE HYARIC Patrick, LOPEZ BERMEJO Paloma, LÖSING Sabine, MALTESE Curzio, MARAGALL Ernest, MASTALKA Jiri, MAVRIDES Costas, MÉLENCHON Jean-Luc, MINEUR Anne-Marie, PAPADAKIS Demetris, PAPADIMOULIS Dimitrios, RANSDORF Miloslav, RIVASI Michèle, SAKORAFA Sofia, SCHOLZ Helmut, SCOTT CATO Molly, SEBASTIA Jordi, SKRLEC Davor, SPINELLI Barbara, STAES Bart, SYLIKIOTIS Neoklis, TERRICABRAS Josep-Maria, THEOCHAROUS Eleni, URBAN CRESPO Miguel, URTASUN Ernest , VALERO Bodil , VALLINA DE LA NOVAL Angela Rosa, VANA Monika, VIEGAS Miguel, ZIMMER Gabriele, ZUBER Inês

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *