Monthly Archives: September 2016

“De staat voorbij”

“De Staat voorbij” brengt een aantal teksten samen over het democratisch confederalisme en de nieuwe ideologie van de Koerdische bevrijdingsbeweging. Op basis van lokaal georganiseerde basisdemocratie, gendergelijkheid, een gemeenschappelijk beheerde economie en ecologisch bewustzijn wordt een alternatief gecreëerd voor zowel de natiestaat als het kapitalisme.

De aandacht voor de concrete realisatie daarvan in Rojava (Noordelijk Syrië) bleef vooralsnog beperkt tot de mediagenieke vrouwelijke milities die tegen Daesh strijden. Er wordt echter zelden ingegaan op de ideologie van wat zonder twijfel de belangrijkste verzetsbeweging tegen het kapitalistische wereldsysteem is sinds de opstand van de Zapatisten in 1994.

Een radicale pagadigmashift heeft de Koerdische bevrijdingsbeweging doen evolueren van een marxistisch-leninistische en nationalistische guerrillabeweging tot een inclusieve volksbeweging die een democratisch zelfbestuur ontwikkelt waarbij alle bevolkingsgroepen wars van etnische, religieuze en taalkundige opdelingen betrokken worden. Steeds meer mensen beginnen democratisch confederalisme te zien als een manier om de spiraal van het door regionale en globale grootmachten aangevuurde etnische, sectaire en identitaire geweld in de regio te doorbreken.

Bart Peeters-Akkermans (redactie en vertaling). Met bijdragen van Janet Biehl, Cemal Bayik, Kristel Cuvelier, Dilar Dirik, Eirik Eiglad, David Graeber, Havin Guneser, John Holloway, Ann-Kristin Kowarsch, Abdullah Öcalan, Sebahat Tuncel, Nazan Üstündağ, Immanuel Wallerstein, Fadile Yildirim.

Het boek kost 15 euro en kan besteld worden via secretariaat@critica.be

Inhoudstafel

Inleiding: verandering van onderuit in het Midden-Oosten en de wereld (Bart Peeters-Akkermans)

Deel I – Zoektocht naar een uitweg

 • Opmerkingen voor de deelnemers aan de conferentie ‘Challenging Capitalist Modernity’ (Immanuel Wallerstein)
 • De vierde wereldoorlog en hoe we die winnen. Een eerbetoon aan de Koerden en de Zapatistas (John Holloway)

Deel 2 – Basisdemocratie, feminisme, municipalisme

 • Uittreksels uit de gevangenisgeschriften (Abdullah Öcalan)
 • Wat is democratisch confederalisme? (Havin Guneser)
 • De onveranderlijke aard van de op de natiestaat gebaseerde beschaving: seksisme (Fadile Yildirim)
 • Feminisme en de Koerdische Bevrijdingsbeweging (Dilar Dirik)

Deel 3 – Invalshoeken

 • Elke economie is uiteindelijk een menselijke economie. Anders gezegd: welke materiële voorwaarden produceren het type mensen dat je het liefst als vrienden zou hebben? (David Graeber)
 • Alternatieven voor de bestaande sociale wetenschappen (Ann-Kristin Kowarsch)
 • Citizens’ Assemblies van New England (USA) tot Rojava (Janet Biehl)
 • Het gezin in de kapitalistische en democratische moderniteit (Nazan Üstündağ)
 • Het communalistische alternatief voor de kapitalistische moderniteit (Eirik Eiglad)

Deel 4 Praktijkervaringen

 • Rojava: een basisdemocratisch alternatief in de Syrische oorlog (Kristel Cuvelier)
 • De ontstaansgeschiedenis en de praktische implicaties van de paradigmashift binnen de PKK Ontmoeting met Cemal Bayik
 • Feminisme als centraal gegeven van emancipatiestrijd. Interview met Sebahat Tuncel, voormalig covoorzitster van de HDP
 • De positie van vrouwen in de organisatie van vluchtelingenkampen. Interview met Mezgin en Bilel, twee Koerdische activistes
 • De Mesopotamische Ecologische Beweging (Documenten)

Petition: Stop the Criminalisation of the Kurdish Movement!

Initiated by: Kurdish Institute of Brussels, Nav-Bel – organisation of the Kurdish community in Belgium, Solidarity Committee of Rojava (Belgium)Supported by: Peace in Kurdistan Campaign and Campaign Against Criminalising Communities (CAMPCC) (UK)

33 Kurds are currently being prosecuted by the Belgian courts. What heinous crime are they supposed to have committed? They spoke out for the Kurdish cause and promoted Kurdish culture. At the behest of the Turkish state innocent people are criminalised in Belgium for alleged involvement in terrorist activities. The trial is an outrage and affront to Belgian democracy and its implications pose a danger not only for Kurds, but for everyone who stands up for his or her opinions.

Continue reading Petition: Stop the Criminalisation of the Kurdish Movement!

Appel: Stop à la criminalisation du mouvement kurde en Europe !

33 Kurdes sont poursuivis aujourd’hui par la justice belge sur la base de la législation belge sur le terrorisme. Qu’ont-ils fait ? Ils ont milité pour la cause kurde et pour la promotion de la culture kurde. À la demande de l’État turc, ces personnes innocentes sont criminalisées en Belgique pour implication présumée dans des activités terroristes. Cette affaire est un scandale pour la démocratie belge et représente un danger non seulement pour les Kurdes, mais pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent expriment leur opinion.
Continue reading Appel: Stop à la criminalisation du mouvement kurde en Europe !

Stop de criminalisering van de Koerdische beweging

33 Koerden worden vervolgd door de Belgische justitie op basis van de Belgische terrorismewetgeving. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn opgekomen voor de Koerdische zaak en hebben de Koerdische cultuur gepromoot. Op vraag van de Turkse staat worden deze onschuldige mensen in België vervolgd voor vermeende betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze rechtszaak is een schande voor de Belgische democratie en betekent een gevaar, niet enkel voor de Koerden, maar voor eenieder die opkomt voor zijn of haar mening.

Continue reading Stop de criminalisering van de Koerdische beweging