Stop de criminalisering van de Koerdische beweging

33 Koerden worden vervolgd door de Belgische justitie op basis van de Belgische terrorismewetgeving. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn opgekomen voor de Koerdische zaak en hebben de Koerdische cultuur gepromoot. Op vraag van de Turkse staat worden deze onschuldige mensen in België vervolgd voor vermeende betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze rechtszaak is een schande voor de Belgische democratie en betekent een gevaar, niet enkel voor de Koerden, maar voor eenieder die opkomt voor zijn of haar mening.

De Koerdische activisten worden ervan beschuldigd  betrokken te zijn bij terroristische activiteiten, hoewel zij allen uitsluitend geëngageerd zijn in vreedzame politieke en democratische activiteiten in België.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op bewijs dat voortgebracht is door de Turkse staat, die tevens burgerlijke partij is in deze zaak. Diezelfde Turkse staat voert ondertussen een oorlog tegen de Koerdische bevolking, begaat misdaden tegen de mensheid en onderdrukt op een brutale manier Turkse en niet-Turkse mensenrechtenactivisten, journalisten, syndicalisten, advocaten, politici, academici en iedereen die de AKP-regering en haar president bekritiseert.

Tot op de dag van vandaag werd er geen onderzoek gedaan naar  bewijsmateriaal dat de aantijgingen tegen deze activisten weerlegt.

Het Openbare Ministerie gebruikt een vaag concept van een zogenaamde “PKK-wolk” en stelt dat alle Koerdische activisten en culturele of andere organisaties deel uitmaken van deze wolk. Dit is onjuist. Niet iedere Koerdische burger of organisatie, die opkomt voor de basisrechten van het Koerdische volk, is lid van de PKK. Bovendien, om te bewijzen dat de PKK een terroristische organisatie is, verwijst men naar het feit dat de PKK op de Europese lijst van terroristische organisaties staat. Deze lijst heeft echter geen juridische waarde en werd opgesteld in de nasleep van 9/11. De PKK werd op deze lijst gezet na zware druk van de Turkse regering. Helaas zijn het net de AKP en mr. Erdogan zelf die zowel direct als indirect de terreur  van jihadisten  steunen. De afgelopen vier jaar reisden duizenden Europese jihadi’s vrij door Turkije naar Syrië om zich bij IS/ Daesh aan te sluiten. De Turkse overheid tolereerde dit en organiseerde bovendien logistieke en medische ondersteuning voor de jihadisten binnen Syrië. Jihadisten die, zoals we weten sinds de aanvallen in Parijs, ook actief zijn in Europa. Het is dan ook belangrijk om mee te geven dat er recent een oproep van meer dan 100 Europarlementsleden werd gelanceerd om de PKK van de lijst van terroristische organisaties te verwijderen.

We accepteren niet dat deze activisten worden vervolgd zonder ooit een daad van geweld te hebben gepleegd.  We roepen op tot steun aan deze 33 Koerden. Belgische en Europese middenveldorganisaties hebben niets te winnen bij een verzwakking van de democratische basisrechten. Amnesty International en Human Rights Watch hebben de Turkse repressie tegen allerlei organisatievormen, zoals vakbonden, LGBT-activisten en tegen Koerdische en Armeense minderhedenculturen al verschillende malen aangeklaagd. Deze Turkse normen mogen niet de onze worden.

We zijn van mening dat deze rechtszaak een open en frontale aanval is tegen onze fundamentele burgerlijke en democratische rechten, zoals vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van vereniging en vergadering.  De inzet van het proces  gaat veel verder dan de Koerdische kwestie. Een veroordeling van deze Koerdische activisten zou een onterechte toepassing zijn van de terrorismewetgeving, hetgeen de uitholling van de fundamentele rechten van éénieder in Europa met zich zal meebrengen.

onderteken de oproep

Eerste lijst ondertekenaars in België (18 september)

Bert Anciaux (parlementslid sp.a); Pierre Ansay (socioloog); Mateo Alaluf (socioloog, ULB), Alain Adriaens (Mouvement des Objecteurs de croissance); Aurore Belot (fotograaf), Selma Benkhelifa (advocaat), Stephen Bouquin (socioloog, UNiv. Evry), Didier Brissa (syndicalist), Jean-Marie Chauvier (journalist), Ludo De Brabander (Vrede vzw); Céline Delforge (Brussels parlementslid Ecolo ); Jo De Leeuw (Tout Autre Chose-Brxl), Johan De Nys (Vlaams-Socialistische beweging); Alexis Deswaef (voorzitter Ligue des Droits de l’Homme); Marita De Neubourg (Rood!), David Dessers (gemeenteraadslid Groen, socialisme21); Jozef Devillé (documentairemaker), Josy Dubié (gewezen senator); Xavier Dupret (econoom, AFJJ), Pierre Eyben (VEGA), Pierre Galand;  Marie-Françoise Lecomte (Mvt de Gauche), Marc Laquière (education adviser Federation of Moroccan Associations and IQRA School); Gabriel Maissin (econoom, Econophères, tijdschrijft Politique), Olivier Malay (Tout Autre Chose),  Albert Martens (socioloog, KUL), Dogan Ozguden (Info-Türk); Silvana Panciera; Hamel Puissant (CBAI), Palestina Solidariteit asbl; David Piette (leraar, onafhankelijk journalist),  Bart Peeters-Akkermans (vertaler, jorunalist), Egbert Rooze (théologue), Inci Tugsavul (Info-Türk, Belgium); Jean-Marc Turine; Bart Staes (europarlementslid Groen), Jef Vandamme (Brusselsvparlementslid sp.a), Paul Van den Bavière (journaliste, Uitpers), Robrecht Vanderbeeken (filosoof);Hugo Van Rompaey (voormalig parlementslid CD&V), Johan Velghe (Vlinks), Karin Verelst (filosoof, Vrije universiteit Brussel).

Prominent international signatures

Noam Chomsky, US; Tariq Ali, writer, UK; Edward Albee, writer, US; Mark Thomas, writer/comedian, UK; Judge Essa Moosa, Chairperson of the KURDISH HUMAN RIGHTS ACTION GROUP (KHRAG), South Africa; Dr Thomas Jeffrey Miley, Cambridge University, UK; Federico Venturini, University of Leeds, Postgraduate Researcher, UK; Dr Michael M. Gunter, professor of political science at Tennessee Technological University and author, US; Janet Biehl, author and advisory board member of Transnational Institute  for Social Ecology, US; Prof. Kariane Westrheim, Chairperson, EU Turkey Civic Commission (EUTCC), Norway;  Hywel Williams MP, UK; Jean Lambert MEP, UK; Joe Ryan, Chair of Westminster Diocese Justice and Peace Commission, UK;  Nick Hildyard, policy adviser, UK; Steve Sweeney, Branch Secretary, Unite National Publishing and Media Branch, UK; Stephen Smellie, Deputy Covenor, UNISON  Lanarkshire, Scotland; Margaret Owen OBE, human rights lawyer, UK; Liz Davies, barrister, Vice-President of Haldane Society of Socialist Lawyers, UK;  Louise Christian, Vice-President of Haldane Society of Socialist Lawyers, UK; Robert Atkins,lawyer, UK; John Hunt, journalist, UK; Jonathan Bloch, writer, UK; Anthony Gifford QC, barrister; Geoffrey Bindman, barrister, UK; Frances Webber, retired human rights lawyer, UK; John Hendy QC, barrister, UK; Melanie Gingell, barrister, UK; Alastair Lyon, lawyer,UK; John Hunt, journalist, UK; Les Levidow, Campaign Against Criminalising Communities (CAMPACC); Joost Jongerden, Assistant Professor at Wageningen University, Sociology and Anthropology of Development, Netherlands; Jonas Staal (artist, Netherlands); prof. dr. Martin van Bruinessen (University of Utrecht, Netherlands); Matt Westerlaken, musician, Netherlands; Mehmet Acik, former professional football player, Netherlands; Memo Sahin (journalist, Germany)

https://youtu.be/i3ql85FDurM

One thought on “Stop de criminalisering van de Koerdische beweging

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *