Persbericht

Naar aanleiding van de incidenten gisterenavond, nodigen we uit voor onze persconferentie zaterdag 13u  aan het Koerdisch Centrum in de Carnotstraat 136 te Antwerpen. De Koerdische gemeenschap roept op tot protest en concentratie op hetzelfde moment en dezelfde plaats.

Als Belgisch Rojava Solidariteitscomité hadden we dit weekend twee activiteiten gepland om de Antwerpse bevolking kennis te laten maken met de Noord-Syrische regio Rojava waar de Koerdische gemeenschap – na haar heldhaftige strijd tegen IS – aan een nieuwe samenleving bouwt.

Veel van wat men daar in de praktijk brengt, is gebaseerd op de ideeën van Abdullah Öcalan, leider van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) die al bijna 20 jaar gevangen gehouden wordt door de Turkse overheid. Ons initiatief kaderde ook in de nieuwe mondiale campagne voor de vrijlating van Öcalan.

Vrijdagavond wilden we de Campagnebus ontvangen en was er een discussie-avond gepland met o.m. Karin Verelst (filosofe/onderzoekster, VUB) en Stephen Bouquin (prof. sociologie Université d’Évry-Paris). Zaterdag zou de bus aan het Steenplein opgesteld worden waar passanten de tot bibliotheek omgevormde bus konden bezoeken. Deze activiteiten waren gepland met toestemming en in overleg met de Stad Antwerpen en de plaatselijke politie.

Vrijdagavond omstreeks 18u00 reed de bus de autostrade af en kwam – omwille van de ‘knip’ in de Leien en een fietsactie – via de singel in de Brederodestraat. Daar werd de bus geblokkeerd door een auto en aangevallen door tientallen mensen van Turkse origine. De bus werd beschadigd en het kwam tot een handgemeen toen de Koerdische inzittenden werden belaagd. De politie kwam tussenbeide en een 40-tal Turken werd gearresteerd. De bus en de Koerdische passagiers werden afgeleid naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. Een aantal Koerden en een politie-agent werden licht gewond door de aanvallers die zich met Turkse vlaggen tooiden en nationalistische en racistische slogans schreeuwden en zich bekenden tot aanhangers van Erdogan. De bus en inzittenden werden nog vrijdagnacht onder politiebegeleiding uit de stad geleid. Het spreekt voor zich dat onze activiteiten daarmee de facto geannuleerd werden.

We vinden het bijzonder verontrustend dat de intolerantie, haat en gewelddadig agressie waarmee de Koerdische bevolking in Turkije geconfronteerd wordt, ook in Antwerpen realiteit blijkt. De campagne voor de vrijlating van Öcalan is een internationale campagne die in verschillende landen opgestart wordt. De campagnebus toerde probleemloos in verschillende landen en steden. De afgelopen dagen was ze onder meer te gast in Charleroi en Luik.

Het lijkt ons essentieel dat een politieke en sociale campagne kan plaatsvinden in België en dat organisaties die een vreedzame oplossing en methode voorstaan, alle rechten en vrijheden moeten hebben om hun visie kenbaar te maken. We zijn geschokt dat Turkse extremisten in Antwerpen bereid zijn om geweld te gebruiken om een dergelijke campagne te verhinderen. We stellen vast dat al geruime tijd gewelddaden tegen Koerdische verenigingen, activiteiten en mensen plaatsvinden. Zo werden onder meer tenten in brand gestoken en vernielingen aangericht tijdens de Koerdische Cultuurweek en werd het gebouw van het Koerdisch Nationaal Kongres (KNK) aangevallen te Brussel.

De campagne voor de vrijlating van Öcalan is belangrijk. Zijn vrijlating is essentieel voor het vlot trekken van de gestrande vredesonderhandelingen in Turkije zelf. De Turkse staat erkent zijn rol daarin ook: jarenlang werd rechtstreeks met hem onderhandeld en van 2012 tot 2015 voerde ook de AKP-regering gesprekken met hem.

Als comité beklemtonen we onze solidariteit met de Koerdische gemeenschap en hun strijd voor zelfbestuur en de opbouw van een solidaire, ecologische samenleving met gelijke rechten voor man en vrouw. Een seculiere samenleving, zoals door Öcalan beschreven, met respect voor de diverse gemeenschappen die er wonen, voor moslims, christenen en atheïsten. Voor de Koerden, de Arabieren, Turkmenen, Jezidi, Armeniërs en andere culturen.

In het kader daarvan bevestigen we ons voornemen om de activiteiten van het comité verder te zetten, de campagne voor de vrijlating van Öcalan met verdubbelde kracht bekendheid te geven en te ijveren voor een vreedzame, politieke en onderhandelde oplossing.

3 thoughts on “Persbericht

  1. PKK staat voor Partiya Karkeren Kurdistan, vertaald: Arbeiderspartij van Koerdistan, en dus niet Koerdische Arbeiderspartij.

Comments are closed.