De oorlog tegen IS is ook een oorlog tegen racisme

We publiceren hier de toespraak die namens het Afrin Platform gegeven werd op de betoging tegen racisme en discriminatie – 24 maart te Brussel.

Beste vrienden!

Ik ben Haval Kurdi en ik spreek namens het Afrin Solidarity Comité. Met dat comité organiseren we in België de solidariteit met het verzet in de Syrische provincie Afrin tegen de Turkse invasie. Sinds januari voert Turkije daar oorlog tegen de plaatselijke bevolking. Bij die aanval op het Syrische grondgebied zijn al honderden burgers omgekomen. Er zijn tienduizenden mensen op de vlucht.

Afrin is een Kanton dat deel uit maakt van Rojava, het autonoom gebied in het noorden van Syrië. Daar bouwen Koerden, Turkmenen, Arabieren, moslims, christenen, atheïsten, mannen en vrouwen in een sfeer van wederzijds respect opnieuw hun samenleving op. Ze bouwen die samenleving herop nadat ze Daesh of Islamitisch Staat hebben verslagen. De zelfverdedigingseenheden van de Koerden, de YPG en YPJ waren de eersten die IS een militaire nederlaag hebben toegebracht, in 2015 rond de stad Kobane.

Deze oorlog tegen IS is ook een oorlog tegen racisme. Het is een oorlog tegen onderdrukking. Het is een oorlog tegen het seksisme en het patriarchaat. Nergens ter wereld zijn de tegenstellingen zo duidelijk als in Rojava en vandaag in Afrin: aan de ene kant staan islamistische milities die mensen met een andere godsdienst of atheïsten niet alleen als ongelovige honden beschouwen, maar hen letterlijk allemaal willen uitmoorden. Hun afkeer van al wie anders is of anders denkt, is zelden gezien in de geschiedenis. Moslims met een andere visie op islam worden onthoofd. Jezidi worden uitgemoord. Homo’s worden van de hoogste gebouwen gegooid. Soldaten uit het andere kamp worden levend in brand gestoken of met een mes het hoofd afgesneden. Vrouwen die zich niet laten onderdrukken en vechten voor hun rechten worden vreselijk verminkt, geëxecuteerd of tot seksslavin gemaakt. Deze religieuze gekken, deze fanatici, deze nazi’s respecteren niets of niemand.

Aan de andere kant staan de bewoners uit de regio. Zij organiseren zichzelf zonder bemoeienis van de staat. Ze bouwen aan een solidaire en egalitaire samenleving. Ze eisen respect voor de verschillen tussen mensen culturen en promoten de zelforganisatie. Niet alleen van de Koerden, maar ook van de Jezidi, ook van de christenen, de moslims, van de Arabieren of de Turkmenen.

Zij geloven namelijk in de gelijkheid van de mensen en willen dus gelijke rechten voor iedereen.

Daar, in dat Midden-Oosten, tussen het misogyne en vrouwvijandige IS en het patriarchale Turkije van Erdogan, eisen ze ook gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Ze passen dat ook toe op elk niveau van de samenleving. Waar ze burgemeesters hebben of lokale leiders, of voorzitters van een comité of afgevaardigden of partijleiders, ze doen dat telkens als duo-baan; met een man én een vrouw als co-burgemeester. Of co-voorzitter. Of co-partijleiders. En met quota voor vrouwen in alle functies.

Daarom moet de strijd voor Afrin en Rojava ook de strijd van jullie zijn. Het moet de strijd zijn van Europa en van de Belgen. Het is de strijd voor gelijke rechten voor iedereen, tegen elke vorm van racisme, seksisme, discriminatie. Het is de strijd tegen het patriarchaat dat via naties en godsdiensten mensen in bedwang wil houden. Het is de strijd voor een vrouwelijke en ecologische samenleving.

Daarom vraag ik jullie solidariteit en jullie aanwezigheid op onze betoging nu dinsdag, hier in Brussel om 12u aan het Rogierplein.

Er is nog een andere reden waarom deze oorlog belangrijk is. Want racisme staat niet alleen. Racisme komt niet voort uit de natuur van de mens en racisme komt niet uit de lucht gevallen. Racisme is een structuur en een middel om uitbuiting en onderdrukking mogelijk te maken. Er is dus een verband tussen racisme en imperialisme. Er is een verband tussen racisme en oorlog. Dat was al zo toen België Congo koloniseerde. Dat was tegelijkertijd oorlog en racisme. Het was ook zo toen Frankrijk Algerije koloniseerde. Ook daar zagen we oorlog en racisme. Net zoals bij de Britten in India of in Papoea Nieuw Guinea of in America of overal ter wereld. Het stramien was telkens hetzelfde: oorlog en racisme. Beiden zijn de uitdrukking en de basis van het imperialisme. En dat is vandaag ook in Rojava en Afrin zo: het is de oorlog van het Turks imperialisme, gebaseerd op de vermeende Turkse superioriteit tegen wat zij de Bergturken noemen: de Koerden. Ook hier gaan racisme en oorlog hand in hand.

Er is een derde reden waarom Belgen deze oorlog belangrijk moeten vinden en solidair moeten zijn met Afrin. Deze oorlog wordt vandaag gevoerd door een NATO-leger, met NATO-wapens en met expliciete goedkeuring van de NATO. De secretaris-generaal van de NATO zei: ’De NATO is solidair met Turkije en herkent de veiligheidsbekommernissen die tot de militaire operatie in Afrin hebben geleid. Turkije heeft het recht haar grenzen te beveiligen en de NATO helpt Turkije.’

België is lid van de NATO. Op die manier is België betrokken bij de oorlog tegen Afrin. België is betrokken bij deze oorlog tegen gelijkheid. België is betrokken bij deze oorlog tegen de vrouwen.

Het is niet alleen onze oorlog, die van de Koerden. Het is ook jullie oorlog, die van de Belgen. Jullie ouders of grootouders weten wat oorlog betekent. Zij weten ook wat verzet tegen een racistisch regime betekent, zij weten wat de strijd voor democratie en gelijke rechten betekent. België is het resultaat van zo’n strijd, tegen een racistisch oorlogsregime dat letterlijk over lijken ging.

De situatie in Rojava en Afrin vandaag is vergelijkbaar: ook wij zijn in verzet tegen een racistisch en oorlogszuchtig regime.

Ik denk dat vandaag de hele discussie over de jachtvliegtuigen ook duidelijk maakt dat België bij de oorlog betrokken is. De Belgische F16s hebben gebombardeerd in Afghanistan. Belgische F16s hebben gebombardeerd in Irak. Ze zijn betrokken bij tientallen incidenten met burgerdoden in Syrië. En Belgische F16s hebben in Libië gebombardeerd, in een illegale oorlog die het land in de verschrikking heeft gesleurd en het hele noorden van het Afrikaanse continent heeft gedestabiliseerd. België is betrokken bij al deze imperialistische oorlogen en al deze oorlogen hebben hun wortels in het racisme, in de afkeer van de andere. En die oorlogen, die oorlogsmachines, de aankoop van die vliegtuigen gaat ten koste van de bevolking van België zelf. Om jachtbommenwerpers te kopen waarmee het Belgisch leger Libië heeft gebombardeerd, moet bespaard worden op pensioenen en langdurig zieken en kinderen met een handicap. De oorlog die jullie regering financiert is ook jullie oorlog. Meer nog: het is ook een oorlog tégen jullie!

Er wordt wel eens gezegd ‘de Koerden hebben geen vrienden, behalve de bergen.’ Dat is omdat ze in de geschiedenis vaak verraden werden. Door Iraakse en Iraanse leiders. Door Syrische leiders. Door Turkse despoten. Door tirannen die bang zijn van het volk, die bang zijn van democratie. Door tirannen die bang zijn van vrouwen.

Vandaag worden de Koerden in Rojava, de Koerden die gevochten hebben tegen IS, verraden door de Verenigde Staten. We worden verraden door Rusland. We worden aan ons lot overgelaten en daarom zegt men ‘de Koerden hebben geen vrienden, behalve de bergen’.

Maar ik geloof dat niet! De Koerden geloven dat niet! Wij hebben wel vrienden! Ze staan hier voor mij!

We moeten ons samen organiseren. Tegen het racisme hier en de oorlogen elders. We moeten ons samen organiseren voor een andere wereld. Voor een andere democratie. Voor respect voor verschillen tussen mensen en culturen. En vooral: we moeten ons samen organiseren voor gelijke rechten, zowel in theorie als in de praktijk, voor mannen én vrouwen, in België en in Rojava. Laat ons vrienden zijn en samen strijden!

Biji Afrin! Biji Rojava!

Vergeet niet onze betoging nu dinsdag om 12u, start aan het Rogierplein! Dank u!

Biji Afrin! Biji Rojava!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *