“De staat voorbij”

“De Staat voorbij” brengt een aantal teksten samen over het democratisch confederalisme en de nieuwe ideologie van de Koerdische bevrijdingsbeweging. Op basis van lokaal georganiseerde basisdemocratie, gendergelijkheid, een gemeenschappelijk beheerde economie en ecologisch bewustzijn wordt een alternatief gecreëerd voor zowel de natiestaat als het kapitalisme.

De aandacht voor de concrete realisatie daarvan in Rojava (Noordelijk Syrië) bleef vooralsnog beperkt tot de mediagenieke vrouwelijke milities die tegen Daesh strijden. Er wordt echter zelden ingegaan op de ideologie van wat zonder twijfel de belangrijkste verzetsbeweging tegen het kapitalistische wereldsysteem is sinds de opstand van de Zapatisten in 1994.

Een radicale pagadigmashift heeft de Koerdische bevrijdingsbeweging doen evolueren van een marxistisch-leninistische en nationalistische guerrillabeweging tot een inclusieve volksbeweging die een democratisch zelfbestuur ontwikkelt waarbij alle bevolkingsgroepen wars van etnische, religieuze en taalkundige opdelingen betrokken worden. Steeds meer mensen beginnen democratisch confederalisme te zien als een manier om de spiraal van het door regionale en globale grootmachten aangevuurde etnische, sectaire en identitaire geweld in de regio te doorbreken.

Bart Peeters-Akkermans (redactie en vertaling). Met bijdragen van Janet Biehl, Cemal Bayik, Kristel Cuvelier, Dilar Dirik, Eirik Eiglad, David Graeber, Havin Guneser, John Holloway, Ann-Kristin Kowarsch, Abdullah Öcalan, Sebahat Tuncel, Nazan Üstündağ, Immanuel Wallerstein, Fadile Yildirim.

Het boek kost 15 euro en kan besteld worden via secretariaat@critica.be

Inhoudstafel

Inleiding: verandering van onderuit in het Midden-Oosten en de wereld (Bart Peeters-Akkermans)

Deel I – Zoektocht naar een uitweg

 • Opmerkingen voor de deelnemers aan de conferentie ‘Challenging Capitalist Modernity’ (Immanuel Wallerstein)
 • De vierde wereldoorlog en hoe we die winnen. Een eerbetoon aan de Koerden en de Zapatistas (John Holloway)

Deel 2 – Basisdemocratie, feminisme, municipalisme

 • Uittreksels uit de gevangenisgeschriften (Abdullah Öcalan)
 • Wat is democratisch confederalisme? (Havin Guneser)
 • De onveranderlijke aard van de op de natiestaat gebaseerde beschaving: seksisme (Fadile Yildirim)
 • Feminisme en de Koerdische Bevrijdingsbeweging (Dilar Dirik)

Deel 3 – Invalshoeken

 • Elke economie is uiteindelijk een menselijke economie. Anders gezegd: welke materiële voorwaarden produceren het type mensen dat je het liefst als vrienden zou hebben? (David Graeber)
 • Alternatieven voor de bestaande sociale wetenschappen (Ann-Kristin Kowarsch)
 • Citizens’ Assemblies van New England (USA) tot Rojava (Janet Biehl)
 • Het gezin in de kapitalistische en democratische moderniteit (Nazan Üstündağ)
 • Het communalistische alternatief voor de kapitalistische moderniteit (Eirik Eiglad)

Deel 4 Praktijkervaringen

 • Rojava: een basisdemocratisch alternatief in de Syrische oorlog (Kristel Cuvelier)
 • De ontstaansgeschiedenis en de praktische implicaties van de paradigmashift binnen de PKK Ontmoeting met Cemal Bayik
 • Feminisme als centraal gegeven van emancipatiestrijd. Interview met Sebahat Tuncel, voormalig covoorzitster van de HDP
 • De positie van vrouwen in de organisatie van vluchtelingenkampen. Interview met Mezgin en Bilel, twee Koerdische activistes
 • De Mesopotamische Ecologische Beweging (Documenten)

Petition: Stop the Criminalisation of the Kurdish Movement!

Initiated by: Kurdish Institute of Brussels, Nav-Bel – organisation of the Kurdish community in Belgium, Solidarity Committee of Rojava (Belgium)Supported by: Peace in Kurdistan Campaign and Campaign Against Criminalising Communities (CAMPCC) (UK)

33 Kurds are currently being prosecuted by the Belgian courts. What heinous crime are they supposed to have committed? They spoke out for the Kurdish cause and promoted Kurdish culture. At the behest of the Turkish state innocent people are criminalised in Belgium for alleged involvement in terrorist activities. The trial is an outrage and affront to Belgian democracy and its implications pose a danger not only for Kurds, but for everyone who stands up for his or her opinions.

Continue reading Petition: Stop the Criminalisation of the Kurdish Movement!

Appel: Stop à la criminalisation du mouvement kurde en Europe !

33 Kurdes sont poursuivis aujourd’hui par la justice belge sur la base de la législation belge sur le terrorisme. Qu’ont-ils fait ? Ils ont milité pour la cause kurde et pour la promotion de la culture kurde. À la demande de l’État turc, ces personnes innocentes sont criminalisées en Belgique pour implication présumée dans des activités terroristes. Cette affaire est un scandale pour la démocratie belge et représente un danger non seulement pour les Kurdes, mais pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent expriment leur opinion.
Continue reading Appel: Stop à la criminalisation du mouvement kurde en Europe !

Stop de criminalisering van de Koerdische beweging

33 Koerden worden vervolgd door de Belgische justitie op basis van de Belgische terrorismewetgeving. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn opgekomen voor de Koerdische zaak en hebben de Koerdische cultuur gepromoot. Op vraag van de Turkse staat worden deze onschuldige mensen in België vervolgd voor vermeende betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze rechtszaak is een schande voor de Belgische democratie en betekent een gevaar, niet enkel voor de Koerden, maar voor eenieder die opkomt voor zijn of haar mening.

Continue reading Stop de criminalisering van de Koerdische beweging

Autonomie et emancipation. Une contribution du movement de libération kurde

Dilar Dirik

La résistance de à Kobané, où les femmes d’une communauté oublié ont gagnée une victoire historique sur le fascisme de l’Etat islamique, dont l’idéologie est base sur la destruction de toutes les cultures, communautés, langages et couleurs du moyen orient, a restauré la croyance dans une humanité mondiale. La résistance n’était pas seulement une victoire contre l’organisation la plus fasciste de notre temps mais aussi un appel aux consciences adressé aux mouvements anti-systémiques du monde entier, qui, dans l’émergence du Rojava, ont vu la théorie et la pratique s’unifier n trouvant dans les sourires sur les visages des femmes kurdes la manifestation esthétique d’une lute contre les assassins violeurs et leur pensée.

Comme beaucoup de peuples sans états, les Kurdes ont lourdement souffert des conséquences de ne pas avoir leur propre Etat: pensons aux discriminations, l’assimilation ou encore des tures génocidaires. Le PKK, comme beaucoup de mouvement de libération nationale, pensait par conséquent que la création d’un Etat kurde serait la solution à leurs problèmes. mais, dans un monde se transformant et après une autocritique fondamentale ainsi qu’une critiques des expériences socialistes , très focalisés sur l’Etat et sur la prise de pouvoir hiérarchique, la direction du PKK, emmenée par Abdullah Öcalan, a entrepris à la fin des années 1990 une révision programmatique et idéologique. En développant un nouveau projet alternatif à l’orientation étatiste prévalent alors. Abdullah Öcalan qui était emprisonné par l’Eta turque sur l’île d’Imrali depuis 1999, a entreprise de retrace les racines de l’oppression jusqu’à l’émergence de la forme Etatique et du patriarcat. Les organisations sociales de l’ère néolithique ont commence à évoluer de la vie communale pour s’engager dans la formation d’une première civilisation étatique du Sumer ancient. Pour Abdullah Öcalan, l’Etat représente en quelque sorte le pêché original de l’humanité et défend l’idée que les mouvement socialistes, communistes et d’indépendance nationale ont failli en se préoccupant d’abord de l’Etat plutôt que du développement et de l’approfondissement de la démocratie. Lors du Newroz de 2005, le nouveau paradigme de liberté fut rendu public sous la dénomination du confédéralisme démocratique. Continue reading Autonomie et emancipation. Une contribution du movement de libération kurde

Autonomie en vrouwenemancipatie

Een bijdrage van de Koerdische bevrijdingsbeweging

Dilar Dirik

Het verzet van Kobane, waar vrouwen uit een vergeten gemeenschap een historische overwinning behaalden tegen het fascisme van de Islamitische Staat, waarvan de ideologie is gebaseerd op het vernietigen van alle culturen, gemeenschappen, talen en kleuren van het Midden-Oosten, herstelde vertrouwen in de mensheid over de hele wereld. Het verzet was niet enkel een overwinning tegen de meest openlijk fascistische groep van onze tijd, maar ook een wake-up call voor systeemkritische bewegingen over de hele wereld, die in Rojava opnieuw theorie en praktijk verenigd zien en in de glimlach van de Koerdische vrouwen, die verkrachtende moordenaars bevechten met hun filosofie, hun meest esthetische manifestatie vonden.

DD

Continue reading Autonomie en vrouwenemancipatie

De Turkse staat en de overheid lanceren een totale oorlog tegen de Koerden

Na de staatsgreep als gevolg van de verkiezingen op 7 juni 2015, lanceerde de Turkse staat onder leiding van Erdogan, een volledige geblazen oorlog tegen de Koerden. De Turkse staat, die zelfs de marine heeft ingezet in Koerdistan, maakt gebruik van de vuilste traditionele tactieken. In vele dorpen en steden geldt al weken de avondklok. Dit wordt nog steeds voortgezet in plekken zoals; Cizre , Silopi en Sur. De avondklok geldt op dit moment ook voor plaatsen als Nusaybin, Dargecit, Lice en Varto. Tot nu toe heeft de Turkse staat 260 burgers gedood in deze steden. De meeste van deze moorden zijn veroorzaakt door artillerievuur van tanks, raketten en sluipschutters. Continue reading De Turkse staat en de overheid lanceren een totale oorlog tegen de Koerden

PRESS RELEASE Kurdistan National Congress

To The Press and Public

The Turkish state and the AKP government continue to commit military assaults in Kurdistan, cities are being destroyed, and defenceless civilians are being executed. The 12-day military curfew in Silvan left the town in ruins. Homes and businesses were deliberately targeted, burnt down, destroyed and half of the city has become uninhabitable. 15 civilians were killed during the curfew and dozens were left injured. Continue reading PRESS RELEASE Kurdistan National Congress

Appel aux Etats Membres

La perspective d’atteindre une solution pacifique et démocratique à la question kurde en Turquie est menacée. L’escalade de la violence pose des risques sévères à la stabilité de la Turquie comme du Moyen-Orient. Nous savons combien la lutte des Kurdes est un espoir en Syrie et en Irak pour ceux qui recherchent une solution démocratique, laïque, féministe et écologique pour la région dans son ensemble.

La résistance kurde à Kobané, dans laquelle les femmes sont particulièrement impliquées, en est un exemple, comme le sauvetage de dizaines de milliers de Yézidis au Mont Sindjar et la protection des minorités vivant dans la région. Continue reading Appel aux Etats Membres

Oproep aan de Lidstaten

De kans op een vreedzame en democratische oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije ligt onder vuur. Het geweld escaleert en brengt de stabiliteit in Turkije en in het Midden-Oosten in gevaar. We weten dat de strijd van de Koerden zowel in Syrië als in Irak hoop geeft aan iedereen die een democratische, seculaire, feministische en ecologische oplossing wil voor de regio als geheel.
Het Koerdische verzet in Kobanî, waarin vrouwen een belangrijke rol spelen, is daar een voorbeeld van, evenals de redding van tienduizenden Yezidi’s in Sinjar en de bescherming van minderheden in de regio.
Met hun acties hebben de Koerden altijd het voortouw genomen in de vastberaden strijd tegen Daesh en hebben ze alle lokale en internationale krachten gesteund die mee vechten in die strijd. Niemand kan de rol van de PKK en van de Syrische Koerdische organisaties in deze kwestie ontkennen.
Turkije wordt op dit moment geconfronteerd met een uitbarsting van geweld die elke gedachte aan een vredesproces naar de achtergrond dringt en de strijd tegen Daesh ondermijnt. Continue reading Oproep aan de Lidstaten