Platformtekst

Kobane is niet alleen, solidariteitscomité voor Rojava, verklaart zich solidair met het democratische project dat zich ontplooit in Rojava en met de democratische experimenten in de overige delen van Koerdistan.

Het solidariteitscomité is een platform van sociale, culturele en politieke organisaties en individuen die de Koerdische vrijheidsbeweging een warm hart toedragen.

Het comité spreekt zijn steun uit voor de principes die vastgelegd zijn in het Charter voor zelfbestuur in Rojava. Dit sociaal contract onderbouwt de democratische structuren die in de Kantons van de autonome regio’s door de Beweging voor een Democratische Samenleving (Tev-Dem) worden opgezet. Dit democratisch experiment is 2-ledig, en steunt op de principes van enerzijds de ‘Democratische Natie’ en anderzijds het ‘Democratisch Confederalisme’ zoals die door Abdullah Öcalan en de Koerdische Vrijheidsbeweging uitgetekend zijn. Het recht op zelfbestuur, zelfverdediging en zelforganisatie van de bevolking en de gemeenschappen, ongeacht etnische en religieuze achtergrond, vormen hierbij de richtinggevende principes.

Wij ervaren het streven naar democratisch zelfbestuur, met inbegrip van het bestuur door vrouwen, autonomie, zelfbeschikkingsrecht en gelijkheid van personen en gemeenschappen en duurzame ontwikkeling zonder dat beroep wordt gedaan op een centrale natiestaat, als een fundamentele vernieuwing in de emancipatorische strijd.

Het charter voor een sociaal contract beoogt tevens de verzoening tussen alle verschillende volkeren en gemeenschappen. Het nodigt alle steden en dorpen, die het charter onderschrijven, uit om zelf kantons te vormen en toe te treden tot de autonome regio’s. De autonome regio’s zijn een model voor het toekomstige, basisdemocratische bestuur van de regio en een uitweg uit de burgeroorlog.

Het comité engageert zich om deze democratische experimenten in de brede lagen van de bevolking bekend te maken, een brede discussie over democratie en zelfbeschikking te stimuleren en een solidariteitsbeweging met Rojava op gang te brengen.

Het comité eist van de Turkse staat een corridor als levensader voor Kobane en de rest van Rojava om hulpgoederen gemakkelijker te kunnen overbrengen.

Het solidariteitscomité komt op voor de officiële erkenning van de drie kantons van Rojava door alle relevante bestuursniveau’s binnen Europa en ijvert voor concrete samenwerkingsprojecten en solidariteit.

Tevens wenst het comité dat een einde wordt gemaakt aan de criminalisering van de Koerdische strijd om de verschillende democratisch experimenten te beschermen en verder te laten ontwikkelen. Als eerste stap dient de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK) van de lijst van terroristische organisaties te worden gehaald.

Het Solidariteitscomité voor Kobane/Rojava engageert zich ten slotte om zich waar mogelijk in te zetten bij het organiseren van concrete steun aan de bevolking van Rojava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *