Tag Archives: DefendAfrin

#Defend Afrin: PKK romantiek of anti-imperialistisch verzet?

Enige tijd geleden onderschreven wij een oproep aan de Belgische politici om de Turkse militaire interventie van in Syrië aan de kaak te stellen. Sindsdien heeft Turkije Afrin en de regio omheen bezet en zijn er meer dan 200.000 burgers op de vlucht. Deze bezetting had tot doel de ‘terroristen’ van de YPG/YPJ te bekampen. Het gekke van het verhaal is tweeledig. Enerzijds hebben de YPG/YPJ nooit zelfs maar één molotov cocktail over de prikkeldraad, die Turkije van Syrië afscheidt, gegooid. Anderzijds hebben deze gewapende mannen en vrouwen hun levens en energie vooral gestoken in het terugdringen en bestrijden van IS. Continue reading #Defend Afrin: PKK romantiek of anti-imperialistisch verzet?